YHS_5476

Jaaragenda

Alle activiteiten, zoals Kerstfeest, Sinterklaasfeest, schoolreis, sportdag en studiedagen, vind je in het Jaarrooster.

Peuterinloopochtend voor 3-jarigen op woensdag 16-11, donderdag 2-2 en vrijdag26-5

Aanmelden