YHS_5290

Vreedzame school

Als Vreedzame School leren we je kind heel goed omgaan met lastige situaties in de omgang met elkaar. Denk aan dreigende conflicten. Je kind leert zijn eigen gevoelens te herkennen en verwoorden. Het wordt sociaal vaardig.

Democratisch burgerschap

In de Vreedzame School zien we de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen. Bij ons leren kinderen om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Zo zijn er ook leerlingmediatoren die helpen conflicten tussen leerlingen op te lossen.

We merken dat de leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor de gemeenschap. Ze staan open voor de verschillen tussen mensen. Zo werken we samen aan democratisch burgerschap. Dat vinden we belangrijk voor deze burgers van de toekomst!

Klik op de button VREEDZAME SCHOOL onder de foto en lees het interview met juf Steffie.

DVS mediatoren YHS_5565

Leerlingmediatoren bemiddelen bij een dreigend conflict.

Aanmelden