YHS_5414

Goed onderwijs

Ouders die voor De Tamboerijn kiezen, maken een heel bewuste keuze voor een kleinschalige school. Een historische stadsschool waar je kind gedegen toekomstbestendig onderwijs krijgt.Op De Tamboerijn wordt hard gewerkt, veel gespeeld en heel veel geleerd. We zijn kind- en resultaatgericht en dat zie je terug in onze meetbare en merkbare opbrengsten. We brengen talenten en zwakke plekken in de ontwikkeling van je kind in balans.

Ons motto: verwonder, ontdek en groei!

We verwonderen ons over de schepping, gaan op ontdekking in de wereld en we groeien van alles wat we leren.

Je herkent ons onderwijs vooral aan:

Thematisch werken

In de ochtenden werken we aan rekenen, lezen, taal, spelling en schrijven. In de middagen is ruimte voor thematisch groepsoverstijgend lesaanbod, waarbij de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden centraal staat.

Coöperatief leren

Leren samenwerken en leren van en met elkaar zitten in het DNA van onze school. We hebben er talloze (coöperatieve en bewegings)werkvormen voor, bijvoorbeeld om alvast in een ‘turn & talk’ de voorkennis over het thema te activeren. Dat gebeurt van groep 1 tot en met groep 8!

Engels vanaf groep 1

We maken gebruik van de taalgevoeligheid van jonge kinderen en creëren een rijke leeromgeving, waarin Engels als andere taal wordt aangeboden. Spelenderwijs raken de kinderen zo vertrouwd met een andere taal dan het Nederlands.

Gepersonaliseerd onderwijs

We zijn goed in differentiëren: de op het individu gerichte onderwijsaanpak waarin we ieder kind tot zijn recht laten komen. We sluiten met ons gepersonaliseerde 'maatwerk' onderwijs aan bij de bijzondere talenten, de leerstijl, de leerbehoefte en het niveau van je kind. Dat is goed voor alle kinderen, ook degenen die extra zorg of juist extra uitdaging nodig hebben. Digitale methodes zijn daarbij ondersteunend.

Aanmelden