YHS_5405-HDR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) oefenen ouders invloed uit op het schoolbeleid.
Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties, laat het via onze mail mr.tamboerijn@outlook.com weten.

Een lid van de MR vertegenwoordigt De Tamboerijn in de LOGOS-brede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

v.l.n.r. Ben, Marco, Steffie en Pieter vormen de MR. Pieter en Ben namens de ouders, Steffie en Marco namens het personeel.

MR IMG-8546 (1)
Aanmelden