YHS_5405-HDR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) oefenen ouders invloed uit op het schoolbeleid.
Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties, laat het via onze mail mr.tamboerijn@outlook.com weten.

Er is ook een LOGOS-brede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Aanmelden