YHS_5405-HDR

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) oefenen ouders invloed uit op het schoolbeleid.
Heb je ideeën, opmerkingen of suggesties, laat het via onze mail directie.tamboerijn@stichting-logos.nl weten.

Een lid van de MR vertegenwoordigt De Tamboerijn in de LOGOS-brede gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Aanmelden