YHS_5539

Meer- en hoogbegaafheid

Leerkrachten kunnen signalen van hoogbegaafdheid herkennen en bieden dan in overleg met de intern begeleider en de ouders passende werkvormen en leerstof aan. Eén keer per week werken meer- en hoogbegaafde leerlingen in de Columbusgroep, waar ze kunnen samenwerken met gelijkdenkenden van verschillende leeftijden. Een ochtend in de week, en verder door alle lessen heen.

Momenteel vindt een actualisering plaats van het schoolbeleid met betrekking tot meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Aanmelden