YHS_5432

Toekomstbestendig onderwijs

Ons onderwijs gaat alleen maar over het ontwikkelen van vaardigheden die je elke dag nodig hebt: keuzes maken, plannen, samenwerken, overleggen, digitaal wijs worden etc. Ook de 21e-eeuwse vaardigheden als communicatie, samenwerken, onderzoekend leren, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, culturele vaardigheden en zelfregulering staan centraal.

In coöperatieve werkvormen leren kinderen o.a. goed samenwerken, zelf oplossingen ontdekken, goed communiceren en presenteren.

We werken aan digitale geletterdheid en maken de kinderen al vanaf groep 1 vertrouwd met oefeningen op een Chromebook. Vanaf groep 4 krijgt elke leerling voor gebruik op school een eigen tablet om de leerstof met Snappet te verwerken. Maar ook het ontwikkelen van een leesbaar handschrift blijft belangrijk.

Sinds enkele jaren werken we voor Wetenschap & Techniekonderwijs samen met Mad Science. Tijdens interactieve workshops maken we kinderen in alle groepen vertrouwd met het onderzoekend en ontwerpend leren.

YHS_5332
Aanmelden