YHS_5555

Opvang

Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO) worden aan het eind van de dag in school opgehaald. Wij werken veel samen met Kindcentrum Alexandra.

Onze leerkracht van groep 1 en de leiding van het kinderdagverblijf/de peuteropvang zorgen voor een goede overdracht.

Vakantiepvang

KC Alexandra verzorgt ook de opvang tijdens vakanties en studiedagen, net als SKG.

Aanmelden