YHS_5555

Opvang

Kinderen die gebruik maken van de buitenschoolse opvang (BSO) worden aan het eind van de dag in school opgehaald. Wij werken veel samen met Kindcentrum Alexandra.

Onze leerkracht van groep 1 en de leiding van het kinderdagverblijf/de peuteropvang zorgen voor een goede overdracht.

Voorschoolse opvang

Opvang voor schooltijd is geregeld in samenwerking met Gastouder Maria (T: 06-38070022), in en buiten het schoolgebouw. Hier zijn kosten aan verbonden.

KC Alexandra verzorgt ook de opvang tijdens vakanties en studiedagen, net als SKG.

Aanmelden