YHS_5282

Cultuuronderwijs

Het is belangrijk voor je kind dat het ál zijn talenten ontdekt en kan ontwikkelen. Elk kind is anders en heeft andere talenten, bij kunstzinnige vakken kan een kind iets van zichzelf laten zien. Met ons onderwijs willen we alle kinderen de kans geven om zich creatief te ontwikkelen en te leren om vrij te denken. Zowel beeldend als in bijzondere muzieklessen van een vakdocent.

We zorgen ervoor dat je kind op De Tamboerijn kennismaakt en kan oefenen met alle culturele leergebieden. Ook doet het veel kennis op van cultureel erfgoed en leert dat waarderen. Je kind leert zichzelf beter kennen door te reflecteren op werk van zichzelf, anderen en de wereld om hem heen. Met deze zelfkennis groeien ook het zelfvertrouwen en de autonomie.

Vaardigheden

Onze kinderen groeien op in een snel veranderende, complexe samenleving. Dit vraagt om 21e-eeuwse vaardigheden, passend bij deze tijd: samenwerken, kritisch en creatief denken, sociale vaardigheden, een eigen mening geven en helder communiceren. Deze vaardigheden worden onder andere geoefend binnen cultuuronderwijs. Verder neemt De Tamboerijn deel aan het project voor erfgoededucatie: Spoorzoekers.

Aanmelden