YHS_5195

Een goede plek voor je kind

Wij zijn De Tamboerijn, de kleinschalige, christelijke basisschool binnen de vesting Gorinchem. Een moderne school met goede resultaten. Het is een gezellige school. Respect, omzien naar elkaar, orde, rust en regelmaat zijn sleutelwoorden voor een veilig en plezierig schoolklimaat, waarin je kind goed, passend onderwijs krijgt.

Onze speerpunten zijn:

  • Toekomstbestendig onderwijs: Engels vanaf groep 1, chromebooks voor alle groepen, Snappet, Faqta, aansluiting voortgezet onderwijs
  • Veilig en vreedzaam: kleinschalig, democratisch, burgerschapsvorming, leerlingmediators
  • Meer- en hoogbegaafdenonderwijs: Columbusgroep om talenten van andersdenkenden optimaal te benutten

Andere kenmerken van ons onderwijs zijn:

Het vijf-gelijke-dagenmodel
Je kind is van maandag tot en met vrijdag op school van 8.30 tot 14.00 uur. We hebben bewust gekozen voor dit rooster, want het brengt rust, regelmaat en focus. Lees meer

In het groen
Onze stadsschool ligt een beetje verstopt tegen de stadswal, in een veilige buurt, met weinig verkeer. Uniek voor een stadsschool is de groene buitenruimte in de naaste omgeving: op loopafstand het grasveld Buiten de Waterpoort en het strandje. Naast de school is een voetbalkooi en ook een speeltuin. Je kind geniet daar dagelijks van!

Cultuurhistorie
We benutten als stadsschool onze rijke historische omgeving. Want leren doet je kind in en buiten school. Cultuur zien we als een essentieel onderdeel van de vorming van onze leerlingen. Lees meer

Groepsgrootte
We vinden het belangrijk dat je kind de juiste aandacht krijgt. Daarom maken we de keuze om maximaal 30 leerlingen per groep op te nemen. Dit aantal geeft je kind de mogelijkheid om veel te leren over jezelf zijn en blijven in een groep, van elkaar leren, omgaan met verschillen, samenwerken, communiceren, zorgen voor elkaar, delen enzovoort.

Educatief partnerschap
Ouders zijn onze educatieve partners: samen dragen we de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van je kind. Ieder vanuit een eigen rol en expertise. Lees meer

Team
We zijn een klein maar heel compleet team van onderwijsprofessionals. We hebben meesters en juffen, groepsleerkrachten en ondersteuners. Mensen met veel ervaring, met nieuw elan en veel expertise op meerdere gebieden. De teamleden hebben er vanuit hun gedrevenheid voor kinderen bewust voor gekozen om te werken op onze school. Veel leerkrachten hebben zich na hun basisopleiding verder gespecialiseerd. In ons team blijven we ons voortdurend ontwikkelen. Lees verder

Leerlingenzorg
Soms heeft je kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. We hebben daarvoor een uitgebreid aanbod. Lees meer hierover in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Onze dagelijkse observaties en het leerlingvolgsysteem helpen ons de extra leerbehoefte van je kind tijdig te signaleren en aan te pakken. Zo kunnen we zo veel mogelijk onderwijs op maat bieden. Lees verder

Aanmelden