YHS_5262

Onze identiteit

Vanuit onze protestants-christelijke traditie zien we het als onze opdracht om kinderen te aanvaarden zoals ze zijn: een schepsel van God. Tegelijkertijd dagen we je kind vanuit de verwondering uit om uit te groeien tot wie het kan worden: een burger van de toekomst die verantwoord kan omgaan met zichzelf, de medemens en de schepping.

Vieren

De protestants-christelijke identiteit van de school krijgt vorm in de dagelijkse omgang met elkaar, gebaseerd op de Bijbelse normen en waarden, bij de dagopeningen met een Bijbelverhaal en liedjes, en in gezamenlijke vieringen met Kerst en Pasen.
We geven de verhalen door aan de volgende generatie.

Meedoen

CBS De Tamboerijn is een open protestants-christelijke basisschool, waar iedereen welkom is die zich bij ons thuis voelt. Wij verwachten van ouders en kinderen dat ze meedoen met onze vieringen en dagopeningen die gebaseerd zijn op onze Bijbelse normen en waarden, uitgaande van wederzijds respect voor elkaars geloofsbeleving.

Oorsprong

De christelijke identiteit is voor ons een groot goed; het is immers van oorsprong ons bestaansrecht en dat wat ons samenbindt. We vinden het belangrijk om onze kinderen op te voeden met de normen en waarden die kenmerkend zijn voor het christelijk geloof en willen de kinderen graag iets meegeven van de rijkheid van het Woord van God. Ons motto is: verwonder, ontdek en groei!

Aanmelden