YHS_5342

Missie en visie

Verwonder, ontdek en groei! Dat is ons motto. We verwonderen ons over de schepping, gaan op ontdekking in de wereld en we groeien van alles wat we leren.

Bedoeling

De bedoeling van ons onderwijs is om kinderen een stevige basis mee te geven, waar ze de rest van hun leven iets waardevols aan beleven: kennis, vaardigheden en betrokkenheid met de wereld. We willen graag werken vanuit de bedoeling en niet vanuit systemen en protocollen. Het is ons doel om leerlingen in een ononderbroken ontwikkelingslijn op cognitief, sociaal en creatief gebied te begeleiden. Hierbij vinden we het aanleren van basisvaardigheden, het bevorderen van samenwerken/samenleven en het stimuleren van het gebruik maken van individuele talenten belangrijk, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs en als een volwaardig, respectvol burger aan de maatschappij kunnen deelnemen.

Visie

Iedereen leert! School is een plek waar kinderen en medewerkers kunnen groeien en zich ontwikkelen.

Aanmelden