YHS_5172

Samen met ouders

We zien jullie als partners in de driehoek ouder-kind-school. Dit contact is essentieel voor de optimale ontwikkeling van je kind. Samen bespreken we waar de onderwijsbehoeften van je kind liggen en hoe we daar als school passend bij aan kunnen sluiten.

Als je behoefte hebt om geïnformeerd te worden over de ontwikkelingen van je kind, kun je altijd contact opnemen. Dan maken we meteen een afspraak. (Dit kan via Parro of telefonisch.)

Digitaal

Via de veilige Parro-app hebben we contact met alle ouders. We gebruiken deze app voor praktische vragen en om leuke momenten in de klas met jullie te delen. Via het ouderportaal van ParnasSys blijf je online op de hoogte van de ontwikkeling van je kind.

Contactmomenten

Er zijn verschillende contactmomenten tussen ouders en school, denk aan:

  • de belangrijke informatieavond in de eerste weken van het nieuwe schooljaar over het reilen en zeilen in de groep;
  • het oudervertelgesprek in september;
  • het driehoeksgesprek kind-ouder-leerkracht in november over het sociaal-emotioneel welbevinden (10 minuten);
  • het driehoeksgesprek ouder-leerkracht-kind over het eerste rapport, rond de voorjaarsvakantie;
  • het tussenmeetmoment 2 in april/mei, in relatie tot de overgang naar het volgende jaar;
  • het tweede digitale rapport in juni/juli.
Aanmelden