stichting logos kantoor

LOGOS

Onze school maakt deel uit van LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs. LOGOS heeft nog vijftien andere scholen die onder hetzelfde bestuur vallen. LOGOS-scholen staan voor gezamenlijke ambities en kernwaarden.

Elke school geeft hier schoolspecifieke betekenis, vorm en inhoud aan. Het welbevinden van het kind en van de groep is een belangrijk doel voor elke LOGOS-school. Op LOGOS-scholen

  • groeien leerlingen op tot zelfstandige burgers die een actieve en duurzame inbreng kunnen hebben in de samenleving;
  • leren leerlingen liefde voor zichzelf, hun naaste en hun omgeving te ontwikkelen;
  • leren leerlingen keuzes te maken op basis van een moreel kompas dat is gevoed door christelijke waarden en normen (‘geloof, hoop en liefde’);
  • ontwikkelen leerlingen zich in een passende omgeving, waarbij eigen talenten, mogelijkheden en grenzen uitgangspunt zijn (‘gepersonaliseerd leren’);
  • leren leerlingen vaardigheden te ontwikkelen voor een levenshouding en waarden die passen bij het leven in de 21ste eeuw (‘het onderwijs van morgen’).
Aanmelden